Nhà Ở

  • Cải vận cho nhà để không

    Cải vận cho nhà để không

    Đối với ngôi nhà để trống lâu ngày, khi thuê, mua và bắt đầu sử dụng, gia chủ nên lưu tâm đến việc xua khí xấu, tận dụng trọn vẹn khí tốt.

  • 24 hướng cổng tốt theo phong thủy

    24 hướng cổng tốt theo phong thủy

    Nơi ở phải có hướng cổng tốt để đón khí thịnh đi vào nhà, tránh những nơi có các luồng khí xấu xâm nhập vào không gian sống.

PAGE TOP